Pro své přátelé

Archiv Listopad 2008

Noe

7. 11. 2008 12:07
Rubrika: Obecné

I řekl Hospodin Noemovi:„Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat 40 dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude zničeno. Chci, abys postavil Archu a zachránil pár zvířat od každého druhu. Tady na ni máš plány…


7. 11. 2008 11:54
Rubrika: Obecné

Hospodin prochází starým Orientem a hledá někoho, kdo by ho přijal. Přichází do Egypta k faraónovi. "Faraóne, já jsem Hospodin, Bůh celé země. Chceš mě přijmout?" Faraón si mne bradu a říká: "To půjde těžko. Bohem jsem v Egyptě já!…


4. 11. 2008 10:13
Rubrika: Obecné

Sejdou se tři faráři a všichni si stěžují, že mají v kostele netopýry.První vypráví: "Zkoušel jsem všechno. I hudební terapii. Pouštěl jsem jim v kostele pop, rock, jazz i metal. Nic nepomohlo."Druhý si stěžuje: "Mně se je podařilo…


4. 11. 2008 10:00
Rubrika: Obecné

Pane, dej mi moudrost, abych pochopila muže, dej mi lásku, abych mu odpustila, dej mi trpělivost na jeho nálady, jen mi nedávej sílu, nebo ho zabiju!


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková